hoclamgi
hoclamgi
Học học nữa học mãi
Thứ 2 đến CN
hoclamgi
hoclamgi

Toán lớp 5

Toán lớp 6

Toán lớp 7

Toán lớp 8

Toán lớp 9

Toán lớp 10

Toán lớp 11

Toán lớp 12

 

Đôi lời nhắn nhủ của hoclamgi?

Chưa hiểu thì nên tìm hiểu, tìm hiểu rồi mà vẫn chưa rỏ thì nên tìm hiểu thêm,còn chưa tìm hiểu và tìm hiểu mãi vẫn chưa hiểu thì thôi đừng phát biểu lung tung! Để yên cho người khác làm việc và yên lặng mấy cháu nó học! Thanks